Hamas - krátká historie

pondělí 5. leden 2009 18:48

Tento článek je výcuc z několika prací, které jsem dříve na toto téma napsal. Pracuji zde pouze s ověřenými fakty a nevkládám žádné vlastní názory. Zdroje neuvádím, neboť pro to zde není prostor, nicméně pokud by kohokoli zajímaly, rád je poskytnu.

                Za přímého předchůdce Hamasu lze považovat Muslimské bratrstvo, nábožensko-politickou organizaci, která vznikla v roce 1928 na Islámské univerzitě v Káhiře. Byla inspirována salafismem, súfismem a islámským modernizmem a vyznačovala se politickým přístupem k Islámu; tedy že návrat ke Koránu je cestou, jak vzdorovat západní křesťansko-židovské civilizaci. Mezi politickými cíly bratrstva brzy zaujalo osvobození Palestiny od britského a židovského vlivu přední místo.

                Prvním, kdo však ve dvacátém století pozvedl v Palestině zbraň ve jménu Alláhové proti nevěřícím, byl haifský imám Izz-ed-Din al-Kásám. Pod zástěrkou náboženských organizací se mu podařilo vytvořit teroristickou síť, svoji strukturou až pozoruhodně podobnou dnešní al Kajdě. Právě tato organizace zahájila v Palestině v roce 1936 takzvané Arabské povstání, namířené proti britům a židovským osadníkům. Paradoxně to, co je dnes hlavní výhodou al Kajdy – tedy naprostá decentralizace – výrazně omezilo Kásámově organizaci efektivitu v boji, díky čemuž se omezila na příležitostné vraždění civilistů a sám Kásám byl na samém počátku povstání zabit během přestřelky s britskými policisty.

                I když se zbraní v ruce nedosáhl prakticky ničeho, stal je Shahidem, tedy mučedníkem, který padl v boji za věc Alláhovu. Navíc prvomučedníkem, což je v Islámu nesmírně důležitý fenomén; dnes jsou po něm pojmenovány Kásámovy brigády, tedy ozbrojené křídlo Hamasu, nebo rakety Kásám, kterými Hamas každodenně ostřeluje izraelská města v okolí pásma Gazy.

                Po vytvoření státu Izrael až do roku 1967 provádělo Bratrstvo chaotické a neefektivní útoky na Izraelská území (v té době se Gaza nacházela pod Egyptskou správou). Přelomem byl rok 1967, kdy byl Egypt na hlavu poražen během takzvané Šestidenní války; tehdy přední duchovní představitel Bratrstva šejk Ahmad Jásín rozhodl, že palestinská společnost se příliš vzdálila Alláhovi na to, aby mohla efektivně bojovat s Izraelem a vyhlásil jednostrannou Hudnu. Tento termín bývá překládán jako „příměří“, to ale není úplně přesný překlad; význam tohoto slova je příměří uzavřené kvůli přeskupení sil za účelem definitivního zničení nepřítele, přičemž jakýkoli tvalý mír je naprosto nepřípustný. Tato definice samozřejmě vychází z Koránu.

                Tuto Hudnu využil Jásín k takzvané islamizaci zdola. Jeho organizace začala nabírat nové členy a budovat infrastrukturu – mešity, školy, nemocnice, sportoviště; v čele těchto institucí pak samozřejmě stanuli představitelé Bratrstva. Díky tomu krom poskytování vzdělání, potravy, zdravotní péče i sociálního vyžití jinak naprosto zbídačenému obyvatelstvu pásma Gazy byli Palestinci též vystaveni tvrdé a velice efektivní indoktrinaci radikálním a militantním islamizmem. Během dvaceti let se tak podařilo bratrstvu v pásmu Gazy dokonale ovládnout prakticky každý segment palestinské společnosti a následně tuto společnost dokonale zfanatizovat.

Muslimské bratrstvo bylo obdobně aktivní i na Západním břehu Jordánu, nicméně tam se mu z mnoha důvodů nepodařilo dosáhnout ani zdaleka tak silné pozice jako v Gaze.

                Dalším milníkem byl pak rok 1987 a zahájení palestinského povstání, zvaného Intifáda. Ač to Jásín tvrdil, nebyla to jeho organizace, která toto povstání vyvolala, vzniklo do vysoké míry spontánně. Nicméně vzhledem k jeho masovosti se Jásín rozhodl ukončit příměří a znovu zahájit ozbrojený boj; v prosinci 1987 politické vedení bratrstva transformovalo Muslimské bratrstvo (na územích okupovaných Izraelem) v Hamas.

                Hamas znamená arabsky "nadšení" a je akronymem slov Harakat al-Mukáwáma al-Islámíja, což je česky Islámské Hnutí Odporu. Nejde však o politické hnutí ve formě, v jaké ho známe z demokratických zemí. Hnutí zde znamená fakticky strukturu na úrovni státu a oproti státu, jak ho známe my, daleko hlubší i širší, neboť v Gaze Hamas ovládl doslova všechno, když převzal celou infrastrukturu, vybudovanou Bratrstvem. Tak hluboce se společnost nepodařilo ovládnout ani komunistům. Stalo se tak přesně to, co si šejk Jásín předsevzal v roce 1967 – podařilo se mu vytvořit velkou, pevnou a fanaticky oddanou základnu pro další ozbrojený boj.

                Hamas neblaze proslul během 90. let a počátkem tohoto tisíciletí sérií krvavých sebevražedných atentátů v Izraeli, které zastavily až likvidace čelních představitelů této organizace a stavba bezpečnostního plotu, který zamezil pronikání teroristů z palestinských teritorií do Izraele.

                Svoji sílu potvrdil Hamas vítězstvím ve volbách v roce 2006; později došlo ke krátké občanské válce mezi Hamasem a Fatahem součastné hlavy palestinské samosprávy Abbáse. Tento konflikt potvrdil totální nadvládu Hamasu na pásmem Gazy.

                 V roce 2004 vyhlásil Hamas další Hudnu, tentokrát na 10 let. Po necelých pěti letech, během kterých Izrael odsunul všechny židovské osadníky z Gazy a na tomto území nechal svrchovaně vládnout právě Hamas, toto hnutí příměří odvolalo a zahájilo raketové útoky na izraelská města, nacházejících se v kruhu až 40 kilometrů od hranic Gazy.

                Již dvacet let je Gaza jedním velkým výcvikovým táborem pro teroristy a odchod izraelské armády v roce 2005 umožnil budování další a další teroristické infrastruktury – dílen, chemických laboratoří, výcvikových středisek, to vše pod vedením Hamasu a za peníze pocházející především z Íránu a Saúdské Arábie. Školy a mešity jsou pojmenovávány po teroristech, kteří se vyhodili do povětří v davu izraelských dětí; v těchto školách a mešitách jsou palestinské děti učeny, jak vyrobit bombu a jak zabít sebe a co nejvíc Židů. Po vyučování jsou tyto děti používány jako lidské štíty pro muniční sklady a odpalovací rampy pro rakety, přičemž jejich matky to vše schvalují a podporují. Všechny peníze, namísto toho, aby byly využity ke zlepšení sociální situace obyvatel, jsou Hamasem zneužívány k rozšiřování teroristické infrastruktury a k teroristickým útokům samotným. Do nich je přímo či nepřímo zapojena většina obyvatel Gazy; podporuje je téměř každý její obyvatel.

Matouš Rybár

Matouš Rybár

Matouš Rybár

Česká politika, Izrael, něco málo letadel a možná se vetře i jeden kocaur...

Věčný student, plátce hypotéky, modelář a majitel jedný zrzavý potvory (a nejde o moji drahou polovičku).

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora